Universalis
Saturday 16 November 2019    (other days)
Saturday of week 32 in Ordinary Time

Readings at Mass

Liturgical Colour: Green.


ഒന്നാം വായന
ജ്ഞാനം 18:14-16,19:6-9
ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നിര്‍ബാധമായ പാതയുണ്ടാവുകയും അവര്‍ കുതിരകളെപ്പോലെ കുതിച്ചുചാടുകയും ചെയ്തു.
സര്‍വത്ര പ്രശാന്തമൂകത വ്യാപിച്ചപ്പോള്‍, അര്‍ധരാത്രി ആയപ്പോള്‍,
അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയുടെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള ഖഡ്ഗം ധരിച്ച ധീരയോദ്ധാവ്,
അങ്ങയുടെ സര്‍വശക്തമായ വചനം,
സ്വര്‍ഗസിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന്
ആ ശാപഗ്രസ്തമായ രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യേ വന്നു;
അവന്‍ ഭൂമിയില്‍ കാലുറപ്പിച്ച് സ്വര്‍ഗത്തോളം ഉയര്‍ന്നുനിന്ന്
എല്ലാറ്റിനെയും മൃത്യുവാല്‍ നിറച്ചു.
അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഉപദ്രവമേല്‍ക്കാതെ പരിരക്ഷിക്കാന്‍
അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിനു വിധേയമായി
സൃഷ്ടികളുടെ സ്വഭാവം നവ്യരൂപമെടുത്തു.
മേഘം, പാളയത്തിനുമേല്‍ നിഴല്‍ വിരിച്ചു.
ജലം നിറഞ്ഞുകിടന്നിടത്ത് വരണ്ട ഭൂമി,
ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യത്തില്‍ നിര്‍ബാധമായ പാത,
ഇളകുന്ന തിരമാലകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുല്‍പരപ്പ്.
അങ്ങയുടെ കരത്തിന്റെ പരിരക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ജനം
അദ്ഭുതദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട്, ഒരൊറ്റ ജനമായി അതിലൂടെ കടന്നു.
അവരുടെ രക്ഷകനായ കര്‍ത്താവേ,
അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്,
മേച്ചില്‍പുറത്തെ കുതിരകളെപ്പോലെയും,
തുള്ളിച്ചാടുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെയും അവര്‍ കാണപ്പെട്ടു.

പ്രതിവചന സങ്കീര്‍ത്തനം
സങ്കീ 105:2-3,36-37,42-43
കര്‍ത്താവു ചെയ്ത വിസ്മയാവഹങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ഓര്‍ക്കുവിന്‍.
or
അല്ലേലൂയ!
അവിടുത്തേക്കു ഗാനമാലപിക്കുവിന്‍;
സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കുവിന്‍;
അവിടുത്തെ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ വര്‍ണിക്കുവിന്‍.
അവിടുത്തെ വിശുദ്ധനാമത്തില്‍ അഭിമാനംകൊള്ളുവിന്‍;
കര്‍ത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം ആഹ്‌ളാദിക്കട്ടെ!
കര്‍ത്താവു ചെയ്ത വിസ്മയാവഹങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ഓര്‍ക്കുവിന്‍.
or
അല്ലേലൂയ!
അവരുടെ നാട്ടിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ,
പൗരുഷത്തിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളെ,
മുഴുവന്‍ അവിടുന്നു സംഹരിച്ചു.
അനന്തരം, അവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിനെ
സ്വര്‍ണത്തോടും വെള്ളിയോടുംകൂടെ
മോചിപ്പിച്ചു നയിച്ചു;
അവന്റെ ഗോത്രങ്ങളില്‍ ഒരുവനും കാലിടറിയില്ല.
കര്‍ത്താവു ചെയ്ത വിസ്മയാവഹങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ഓര്‍ക്കുവിന്‍.
or
അല്ലേലൂയ!
എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നു തന്റെ വിശുദ്ധവാഗ്ദാനത്തെയും
തന്റെ ദാസനായ അബ്രാഹത്തെയും അനുസ്മരിച്ചു.
അവിടുന്ന്, തന്റെ ജനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ,
തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഗാനാലാപത്തോടെ, നയിച്ചു.
കര്‍ത്താവു ചെയ്ത വിസ്മയാവഹങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ഓര്‍ക്കുവിന്‍.
or
അല്ലേലൂയ!

സുവിശേഷ പ്രഘോഷണവാക്യം
യാക്കോ 1:21
അല്ലേലൂയാ, അല്ലേലൂയാ!
നിങ്ങളില്‍ പാകിയിരിക്കുന്നതും
നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുവാന്‍
കഴിവുള്ളതുമായ വചനത്തെ
വിനയപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിക്കുവിന്‍.
അല്ലേലൂയാ!
Or:
cf. 2 തെസ 2:14
അല്ലേലൂയാ, അല്ലേലൂയാ!
നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം
നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ
അവിടന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചു.
അല്ലേലൂയാ!

സുവിശേഷം
ലൂക്കാ 18:1-8
തന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്ന തന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കുകയില്ലേ?
അക്കാലത്ത്, ഭഗ്നാശരാകാതെ എപ്പോഴും പ്രാര്‍ഥിക്കണം എന്നു കാണിക്കാന്‍ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു: ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു ന്യായാധിപന്‍ ഒരു പട്ടണത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പട്ടണത്തില്‍ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവള്‍ വന്ന് അവനോട്, എതിരാളിക്കെതിരേ എനിക്കു നീതി നടത്തിത്തരണമേ എന്നപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. കുറേ നാളത്തേക്ക് അവന്‍ അതു ഗൗനിച്ചില്ല. പിന്നീട്, അവന്‍ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു: ഞാന്‍ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ മനുഷ്യരെ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ വിധവ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു ഞാനവള്‍ക്കു നീതിനടത്തിക്കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കില്‍, അവള്‍ കൂടെക്കൂടെ വന്ന് എന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തും. കര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു: നീതിരഹിതനായ ആ ന്യായാധിപന്‍ പറഞ്ഞതെന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. അങ്ങനെയെങ്കില്‍, രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്ന തന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കു ദൈവം നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കുകയില്ലേ? അവിടുന്ന് അതിനു കാലവിളംബം വരുത്തുമോ? അവര്‍ക്കു വേഗം നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും എന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എങ്കിലും, മനുഷ്യപുത്രന്‍ വരുമ്പോള്‍ ഭൂമിയില്‍ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ?

The readings on this page are from the Jerusalem Bible, which is used at Mass in most of the English-speaking world. The New American Bible readings, which are used at Mass in the United States, are available in the Universalis apps, programs and downloads.

You can also view this page with the Gospel in Greek and English.

  This web site © Copyright 1996-2019 Universalis Publishing Ltd · Contact us · Cookies/privacy
(top